Máy dao  ng dao  ng Máy c t decal t  ng b ng máy tính t  ng

Máy dao ng dao ng Máy c t decal t ng b ng máy tính t ng

Thông tin c b n Model NO .: AOL2513 Ch ng nh n: CE, ISO , FDA Nailcatcher Máy Stitch: C t Lo i: May Tình tr ng: M i Làm vi c Di n tích: 2500 * 1300 * 120mm C u hình Công c : 2.2kw Fuling Bi n t n Truy n: ài Loan Tbi Ballscrew B o hành: 12 tháng c i m k thu t: CE Tiêu chu n HS Mã: 8465990000 ... < dao="" c="" t="" dao="" c="" t="" b="" ng="" máy="" tính="" t="" ng="" máy="" c="" t="" decal="" t="" ng="" máy="" c="" t="" decal="" t="" ng="" máy="" c="" t="" decal="" máy="" c="" t="" decal="" t="" ng="" máy="" c="" t="" decal="" t="" ng="" máy="" c="" t="" decal="" t="" ng="" máy="" c="" t="" decal="" t="" ng="" ,="" các="" nhà="" s="" n="" xu="" t,="" nhà="" cung="" c="" p,="" mua,="" giá,="" t="" nam=""> Công ty thi t b CNC Aol Jinan là m t C a dao dao ng chuyên nghi p máy vi tính t ng c t may máy c t decal nhà s n xu t và nhà cung c p t i Trung Qu c, chào m ng mua dao dao ng máy tính c a chúng tôi t ng may c t máy v t Jinan và ki m tra giá v i chúng tôi.

 • M u s : AOL2513

 • Ch ng nh n: CE, ISO, FDA

 • Lo i: may

 • Tình tr ng: M i

 • >
 • Di n tích làm vi c: 2500 * 1300 * 120mm

 • C u hình công c : 2.2kw Fuling Inverter

 • Thông tin k thu t: Tiêu chu n CE

  / Li>

 • Mã HS: 8465990000

 • Phân lo i: C t

 • C p t ng: T ng

 • i n áp: AC380V / 50Hz

 • i n (W): 11kw < p="">

 • T c c t: 200-800mm / S (Theo Materia c t khác nhau)

 • Trình i u khi n: Nhi u Dao c t

 • Nhãn hi u: AOL

 • Xu t x


Dao ng dao ng T ng hoá trên máy vi tính Máy c t decal

máy c t dao dao ng Tính n ng

1. a ch c n ng k thu t s & nbsp; Máy c t m u có th thay i nhanh chóng thích ng v i các v t li u khác nhau.

2. Nó có m t h th ng i u khi n IC cung c p Ethernet hi u su t cao và thu n ti n v i t c cao.

3. T p AOL & nbsp; & nbsp; K thu t s & nbsp; Máy c t m u có b ng i u khi n màn hình c m ng LCD Ti ng Anh và Trung Qu c và m t h th ng l u tr kh i l ng l n.

4. Dòng AOL & nbsp; K thu t s & nbsp; Máy c t m u có các ch c n ng t o ng ch m, m t ph n và toàn b k t n i, backfins hoàn h o, nh v laze và v chính xác.

5. Thi t b phát hi n n n t ng i u ch nh áp l c dao t ng, cho phép n n t ng m c và s c t hoàn h o.

6. Dòng AOL & nbsp; K thu t s & nbsp; Máy c t m u có th làm khô và c t nh m t cách d dàng.

7. Thi t b ch ng va ch m và các thi t b c m bi n t ng c tích h p m b o tính b o m t c a dòng s n ph m CB Series & nbsp; Máy c t decal m u.

8. Hi u su t cao có th c th c hi n mà không làm mô hình dao chi phí cao.

9. Dòng AOL & nbsp; K thu t s & nbsp; Máy c t m u c thi t k s n xu t v i s l ng nh và có th ti t ki m chi phí trong khi v n duy trì t c và chính xác.


Dao dao dao dao c t & nbsp; D ng c dao


> c s d ng c t v t li u dày 3mm. V t li u trát: gi y, gi y
Kraft, b ng màu xám, b ng bù p, gi y t dính và v t li u h p ch t vv / Tr> Td>

Không.

Tên

ng d ng

L u ý

& nbsp; 1
& nbsp;

dao 16

c s d ng c t v t li u t 10 mm n 15 mm. V t li u tráng k m:
T m ván , B ng gi y, gi y kraft, b ng màu xám, b ng bù p,
b ng t ong, b ng KT và v t li u k t h p, vv


2
& nbsp;

con dao 20

c s d ng c t v t li u gi a 7mm n 10mm dày.Các nguyên li u:
T m ván, gi y, gi y kraft, b ng màu xám, b ng bù p,
b ng t ong, b ng KT và v t li u h p ch t, vv

3

Dao 26

c s d ng c t v t li u t 5 mm n 7 mm dày. V t li u c t:
T m ván, bìa gi y, gi y kraft, b ng màu xám, b ng bù p,
b ng t ong, b ng KT và v t li u k t h p, vv

<>

4

<>

5

Con dao c bi t

c s d ng c t v t li u dày 2mm. V t li u tráng k m: Gi y, gi y
Kraft, b ng màu xám, b ng bù p và gi y t dính ...


6
& nbsp;

Con dao kép ôi

Ch y u cho v t li u dày và c ng nh b ng màu xám, PP, vv

Tùy ch n

Không.

Tên

ng d ng

Chú ý

1

bánh xe g p 3mm

dày l p ph : gi a t m l p sóng 3mm và 5mm.

bánh xe g p 5mm

dày c a l p ph : gi a t m g p 5mm và 7mm.


3

Màng nhám 7mm

dày l p ph : gi a t m l p sóng 7mm và 10mm.

4

bánh xe t ng g p ôi 2mm < td="">

Creasin G dày: Trong vòng 2mm, nh t m l p, gi y
Ban, gi y kraft, b ng màu xám, b ng bù p và v t li u h p ch t vv


Bánh xe g p b ng nh a PVC

c s d ng cho i ph ng PVC, H p nh a, nh a PVC g p n p vv

Tùy ch n

Bút


1.Cutting ch c n ng c a dao ng công c


Không


Tên

ng d ng

L u ý

1


Bút

V


h p máy h p dao ng c t plotter & nbsp; /> Nó có th c t nhi u v t li u khác nhau (nh gi y l a, bìa c ng, gi y b i & nbsp; & nbsp; gi y, b ng màu xám, cao su, b ng t ong, PP, PE, PVC, m, da, th m và th m)

2. Làm n i b t ch c n ng

Nó có th g p l i gi y l a, c Gi y l a và gi y b i hoàn thành ng g p hoàn h o

3.Ch c n ng c a ng k ch m
Nó c s d ng g p l i sau khi c t m t n a gi y l a và gi y th màu xám, và c t ng ch m.

4.Location

V trí v i laser.

5.Drawing function

Nó có th v nhi u b n v chính xác cao V t li u c t: T m ván, & nbsp; & nbsp; b t, PVC, styrene, Coroplast, Celtec, b phim t , vinyl dính, da, cao su, v i, phim ph n chi u c ng cao, gi y, bìa c ng, polystyrene, phim t , vinyl & nbsp; & nbsp; Vv

**************************************** ************************************************** ****
Dao dao dao ng máy c t tham s

Gửi yêu cầuNói chuyện ngay
Chi tiết sản phẩm
 • M u s : AOL2513

 • Ch ng nh n: CE, ISO, FDA

 • Lo i: may

 • Tình tr ng: M i

 • >
 • Di n tích làm vi c: 2500 * 1300 * 120mm

 • C u hình công c : 2.2kw Fuling Inverter

 • Thông tin k thu t: Tiêu chu n CE

  / Li>

 • Mã HS: 8465990000

 • Phân lo i: C t

 • C p t ng: T ng

 • i n áp: AC380V / 50Hz

 • i n (W): 11kw < p="">

 • T c c t: 200-800mm / S (Theo Materia c t khác nhau)

 • Trình i u khi n: Nhi u Dao c t

 • Nhãn hi u: AOL

 • Xu t x


Dao ng dao ng T ng hoá trên máy vi tính Máy c t decal

máy c t dao dao ng Tính n ng

1. a ch c n ng k thu t s & nbsp; Máy c t m u có th thay i nhanh chóng thích ng v i các v t li u khác nhau.

2. Nó có m t h th ng i u khi n IC cung c p Ethernet hi u su t cao và thu n ti n v i t c cao.

3. T p AOL & nbsp; & nbsp; K thu t s & nbsp; Máy c t m u có b ng i u khi n màn hình c m ng LCD Ti ng Anh và Trung Qu c và m t h th ng l u tr kh i l ng l n.

4. Dòng AOL & nbsp; K thu t s & nbsp; Máy c t m u có các ch c n ng t o ng ch m, m t ph n và toàn b k t n i, backfins hoàn h o, nh v laze và v chính xác.

5. Thi t b phát hi n n n t ng i u ch nh áp l c dao t ng, cho phép n n t ng m c và s c t hoàn h o.

6. Dòng AOL & nbsp; K thu t s & nbsp; Máy c t m u có th làm khô và c t nh m t cách d dàng.

7. Thi t b ch ng va ch m và các thi t b c m bi n t ng c tích h p m b o tính b o m t c a dòng s n ph m CB Series & nbsp; Máy c t decal m u.

8. Hi u su t cao có th c th c hi n mà không làm mô hình dao chi phí cao.

9. Dòng AOL & nbsp; K thu t s & nbsp; Máy c t m u c thi t k s n xu t v i s l ng nh và có th ti t ki m chi phí trong khi v n duy trì t c và chính xác.


Dao dao dao dao c t & nbsp; D ng c dao


> c s d ng c t v t li u dày 3mm. V t li u trát: gi y, gi y
Kraft, b ng màu xám, b ng bù p, gi y t dính và v t li u h p ch t vv / Tr> Td>

Không.

Tên

ng d ng

L u ý

& nbsp; 1
& nbsp;

dao 16

c s d ng c t v t li u t 10 mm n 15 mm. V t li u tráng k m:
T m ván , B ng gi y, gi y kraft, b ng màu xám, b ng bù p,
b ng t ong, b ng KT và v t li u k t h p, vv


2
& nbsp;

con dao 20

c s d ng c t v t li u gi a 7mm n 10mm dày.Các nguyên li u:
T m ván, gi y, gi y kraft, b ng màu xám, b ng bù p,
b ng t ong, b ng KT và v t li u h p ch t, vv

3

Dao 26

c s d ng c t v t li u t 5 mm n 7 mm dày. V t li u c t:
T m ván, bìa gi y, gi y kraft, b ng màu xám, b ng bù p,
b ng t ong, b ng KT và v t li u k t h p, vv

<>

4

<>

5

Con dao c bi t

c s d ng c t v t li u dày 2mm. V t li u tráng k m: Gi y, gi y
Kraft, b ng màu xám, b ng bù p và gi y t dính ...


6
& nbsp;

Con dao kép ôi

Ch y u cho v t li u dày và c ng nh b ng màu xám, PP, vv

Tùy ch n

Không.

Tên

ng d ng

Chú ý

1

bánh xe g p 3mm

dày l p ph : gi a t m l p sóng 3mm và 5mm.

bánh xe g p 5mm

dày c a l p ph : gi a t m g p 5mm và 7mm.


3

Màng nhám 7mm

dày l p ph : gi a t m l p sóng 7mm và 10mm.

4

bánh xe t ng g p ôi 2mm < td="">

Creasin G dày: Trong vòng 2mm, nh t m l p, gi y
Ban, gi y kraft, b ng màu xám, b ng bù p và v t li u h p ch t vv


Bánh xe g p b ng nh a PVC

c s d ng cho i ph ng PVC, H p nh a, nh a PVC g p n p vv

Tùy ch n

Bút


1.Cutting ch c n ng c a dao ng công c


Không


Tên

ng d ng

L u ý

1


Bút

V


h p máy h p dao ng c t plotter & nbsp; /> Nó có th c t nhi u v t li u khác nhau (nh gi y l a, bìa c ng, gi y b i & nbsp; & nbsp; gi y, b ng màu xám, cao su, b ng t ong, PP, PE, PVC, m, da, th m và th m)

2. Làm n i b t ch c n ng

Nó có th g p l i gi y l a, c Gi y l a và gi y b i hoàn thành ng g p hoàn h o

3.Ch c n ng c a ng k ch m
Nó c s d ng g p l i sau khi c t m t n a gi y l a và gi y th màu xám, và c t ng ch m.

4.Location

V trí v i laser.

5.Drawing function

Nó có th v nhi u b n v chính xác cao V t li u c t: T m ván, & nbsp; & nbsp; b t, PVC, styrene, Coroplast, Celtec, b phim t , vinyl dính, da, cao su, v i, phim ph n chi u c ng cao, gi y, bìa c ng, polystyrene, phim t , vinyl & nbsp; & nbsp; Vv

**************************************** ************************************************** ****
Dao dao dao ng máy c t tham s

Td style = "word-break: break-all;">
AOL-2517 T c di chuy n
Bút / Blade / / Tr> Td>
Control Panel Td>
2500 * 1700

Model No

AOL-1311

AOL-2513

AOL-3020

T c c t

200-800mm / s (ph thu c vào lo i v t li u)

800-1200mm / s
>
sâu c t

& amp; # 8804; 50mm (ph thu c vào lo i v t li u)

Min.C t ng kính

3mm

Cutting Media

Gi y l a, bìa c ng, bìa c ng màu xám, bìa nh a,
B t, b t EVA, cao su, v t li u composite ...

u công c a ch c n ng

Dao dao ng c t, v bút, l n bánh và con tr laser

Bút m c Gel / L i c t c a các lo i khác nhau / Bánh xe làm m n có kích th c khác nhau

Media Fixture Device

Indi Chân không hút chân không

L p l i chính xác c a vi c c t

& amp; # 8804; 0.1mm <>

Thi t b an toàn

C m bi n h ng ngo i, áp ng, an toàn và áng tin c y

Giao di n

C ng n i ti p và c ng Ethernet RJ45

Truy n t i kho ng cách

350m

B m B nh

2G

T c truy n d li u

100MB / S

Ch l nh

nh d ng t ng thích HP-GL

Màn hình c m ng

H th ng truy n d n

Trình i u khi n servo k thu t s , ng ray th ng, ai ng b

Ngu n

AC 110V / 220V / 380V & amp; # 177; 10% 50HZ / 7.5KW
i n áp AC 110V / 220V / 380V và # 177; 10% 50HZ / & nbsp; 11KW

Làm vi c E Môi tr ng

10 n 35 C

Vùng c t hi u qu
(mm * Mm)

1300 * 1000

1800 * 1500

2500 * 1300

3000 * 2000


Dao dao dao máy c t ngành công nghi p áp d ng:

EVA b t, máy c t CNC CUTCNC có th c t nhi u lo i b t, ch ng h n nh x p ô kín, b t cao su, foamex, b t lõi, ban KT, b t EPE, B t polyethylene, b t PE, b t PVC, etc.It 's c s d ng r ng rãi b o v bao bì, hi n th qu ng cáo, cách i n l p cách nhi t, mô hình & amp; & nbsp; mô hình lên làm, puzzle và c t m u, vv
S d ng công ngh c t cnc, máy c t k thu t s c a chúng tôi không b cháy và hoàn toàn môi tr ng. Nó c trang b bút v , công c c t dao ng, công c gi n và kéo dao áp ng nhu c u c a khách hàng Các yêu c u khác nhau.Các công c kéo kéo dài công c có s n cho các tài li u c bi t c a ngành công nghi p làm d u hi u.

< tr=""> < tbody="">

& nbsp; dao ng Máy c t dao & nbsp; T o m u
& nbsp;

1. Các công c tùy ch n và ng d ng
Công c c t dao ng i v i t t c các lo i gi y l a, bìa c ng, bìa màu xám, v t li u composite có dày t i 15mm
& nbsp;

Công c 2.Kiss Cut
i v i vi c c t n hôn trên các v t li u nhi u l p m ng
& nbsp;


& nbsp;

4.Multi-Angle Gray Cardboard V-cut
Công c v i ph m vi r ng 90-150 v i v t li u dày lên n 4mm
& nbsp;

Công c c t 5.Foam
c t t m b t dày n 45mm ( c bi t yêu c u Ement, dày có s n h n)
& nbsp;Câu h i th ng g p
& nbsp;
Câu h i 1: Tôi mu n mua máy này, b n có th g i ý gì?

Tr l i: Xin vui lòng cho tôi bi t: b n x lý v t li u nào? Kích th c c a v t li u c a b n là bao nhiêu? (T t h n cho tôi th y hình nh s n ph m c a b n)
& nbsp; ------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---
Câu h i 2: Chi phí giao hàng & amp; Th i gian?

Tr l i: Vui lòng cho tôi bi t tên c ng bi n c a b n, tôi ki m tra chi phí v n chuy n. Sau khi s n xu t, chúng tôi s cung c p ASAP. & Nbsp;
& nbsp; ------------------------------- -------------------------------------------------- -----------------------------------------------
Câu h i 3: B n ã xu t kh u sang n c ta ch a?
Tr l i: Chúng tôi ã có m t trong l nh v c này trong 6 n m, chúng tôi có ch ng nh n CE, CO, ISO, FDA, ã xu t kh u sang Châu Âu, Nam M , Arab, Châu Á, Nga, Tây Ban Nha, Úc và nhi u n c khác.
& nbsp; ---------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------
Câu h i 4: & Nbsp; ây là l n u tiên tôi s d ng lo i máy này, li u nó có d v n hành không?
1) & nbsp; H ng d n s d ng & nbsp; CD & nbsp; v i & nbsp; video & nbsp; s & nbsp; cùng v i & nbsp; máy & nbsp; cho & nbsp; ào t o & nbsp; b n & nbsp; cách & nbsp; & nbsp; cài t, & nbsp; cách & nbsp; & nbsp; s d ng, & nbsp; và & nbsp; cách & nbsp; duy trì, & nbsp;
2) & nbsp; H n n a & nbsp; Skype, & nbsp; Ng i xem & nbsp; D ch v tr c tuy n & nbsp; & nbsp; & nbsp; s n có & nbs P & nbsp; cho & nbsp; b n & nbsp; s & nbsp; cung c p & nbsp; b n & nbsp; trên & nbsp; & nbsp; nhà máy c a chúng tôi & nbsp; K s & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; cung c p d ch v & nbsp; qu c t & nbsp;
4) & nbsp; D ch v & nbsp; c a i lý & nbsp; & nbsp; & nbsp; ang & nbsp; m r ng & nbsp; t t c & nbsp; trên & nbsp; th gi i & nbsp;
& nbsp;
N u v n còn b t k câu h i nào, vui lòng liên h v i chúng tôi qua e- Mail / skype / phone / asideanager d ch v tr c tuy n b t c lúc nào.
& nbsp; ------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------------------------------
Câu h i 5: N u máy có v n gì sau khi tôi nh n c, tôi làm cách nào?
Các b ph n mi n phí g i cho b n trong th i gian b o hành máy móc n u máy có b t k v n nào. & Nbsp;
N u các b ph n nh h n 0,5KG , Chúng tôi ph i tr b u phí. & Nbsp;
N u v t quá 0,5KG, b n c n ph i tr b u phí.

L i th AOL & nbsp; & nbsp;
& nbsp;
1 . Ch t l ng cao và giá c c nh tranh
2. Các ph ki n c nh p kh u.
3. Dòng s n xu t
4. Có k s chuyên nghi p.
5. D ch v tr c tuy n 24 gi .
6. N u b n th c hi n m t n t hàng tuy t v i, b n có th gi m giá (bao g m m t s món quà)
7. B n có th c m th y t do tham quan nhà máy c a chúng tôi ho c có th có m t chuy n i trong thành ph Jinan
& nbsp;
Tìm ki m các i lý cho toàn th gi i
C m n vì th i gian c a b n!
Hot Tags:
sản phẩm liên quan
Yêu cầu thông tin